KESIHATAN KECERIAN KEBAHAGIAAN

STRATEGI PEMASARAN

Syarat Untuk Menjadi USAHAWAN  
1.     Mendaftar sebagai ahli Ekstra K dengan bayaran sebanyak RM35.00 sahaja.
2.     Pembelian 2 Produk Ekstra Kdaripada 6 jenis Produk  Ekstra
Pendaftaran Ahli hanya boleh di lakukan oleh:
1.     Usahawan  
2.     Stokis Daerah  
3.     Agensi Negeri  

Setiap Usahawan wajib mengisi borang maklumat Ahli bagi rujukan untuk Insentif Kebajikan EKSTRA K.
Setelah memenuhi syarat tersebut dan mendapat nombor rujukan sebagai USAHAWAN Ekstra K maka kerjaya baru anda sebagai USAHAWAN CEMERLANG Ekstra K telah pun bermula.
Formula asas untuk menjadi USAHAWAN CEMERLANG;
Wajib mencuba sendiri produk yang ingin di perkenalkan kepada rakan kenalan anda, supaya anda dapat merasainya dan mengalami keberkesanannya. Maka anda akan berkongsi kehebatan produk tersebut dengan penuh yakin dan keikhlasan. Insya Allah di berkati usaha anda seterusnya menjadi USAHAWAN yang CEMERLANG.

Sebagai Usahawan Ekstra K, anda layak menikmati beberapa insentif yang di sediakan seandainya anda melakukan usahaniaga anda dengan penuh istiqamah.
 PELAN INSENTIF USAHAWAN  
1.     Untung Runcit   20% - 30%
2.     Bonus Pencapaian    3% - 15%
3.     Elaun Melantik Ahli Baru Ekstra K sebanyak RM10.00.
4.     Elaun Melantik Stokis Daerah RM300.00 (sehingga bulan August)
5.     Elaun Tetap Bulanan   2% (Prestasi Jualan Stokis Daerah)
6.     Insentif Pencapaian Jualan Peribadi Tertinggi
7.     Anugerah Pencapaian Nilai Mata.
8.     Tabung Kebajikan Ahli

HURAIAN INSENTIF USAHAWAN CEMERLANG EKSTRA K
Perolehan keuntungan daripada setiap produk yang dijual kepada pelanggan EKSTRA K.
Contoh;
PRODUK              Honey Apple Classic
N.M                       20
AHLI                     RM 28.50
PELANGGAN      RM 36.00
UNTUNG              RM 7.50
%                           21
             Nota ; N.M = Nilai Mata.       % = Peratus Keuntungan

1.     Bonus Pencapaian     3%  -  15

NILAI MATA                                       %
1,001    -  5,000             3

5,001    -  10,000            4

10,001  -  30,000            5

30,001  -  50,000            6

50,001  -  70,000            7

70,001  -  90,000            8

90,001  -  110,000          9

110,001  -  150,000        10

150,001  -  200,000        12

200,001  -  300,000        13

300,001  -  400,000        14

400,001  -  500,000        15

·        Setiap Produk EKSTRA K yang dibeli melayakkan para usahawan mendapat nilai mata yang telah ditetapkan.  Transaksi pembelian produk yang berlaku di Stokis Daerah mahupun Agensi Negeri, akan di uruskan di ibu pejabat EKSTRA K 
·        Begitu juga dengan pembelian usahawan lain yang telah anda lantik.
·        Jumlah Pembelian anda dan ahli dalam rangkaian anda menentukan peratus pencapaian anda juga rakaniaga anda.
·        Bonus Pencapaian ini di berikan pada setiap bulan berdasarkan pencapaian pada bulan tersebut.
2.     Setiap Ahli yang dilantik sendiri oleh Usahawan EKSTRA K melayakkan para Usahawan mendapat ganjaran terus sebanyak RM10.00.
3.     Para Usahawan juga layak untuk mendapat insentif sebanyak RM300.00 jika usahawan Berjaya melantik seorang usahawan lain untuk menjadi Stokis Daerah di kawasan tertentu  (belum wujud stokis Daerah juga bergantung pada kelulusan pihak pengurusan EKSTRA K. 
4.     Para Usahawan juga layak menerima insentif sebanyak 2% pada setiap bulan dari jumlah keseluruhan prestasi jualan Stokis Daerah yang di lantik oleh Usahawan.
5.     Bagi para Usahawan Cemerlang yang Berjaya melakukan jualan peribadi yang tertinggi akan mendapat pengiktirafan dari pihak pengurusan EKSTRA K pada bulan tersebut.  10 tertinggi di peringkat kebangsaan.
6.     Pencapaian tertinggi nilai mata Usahawan Cemerlang akan diberi pengiktirafan oleh pihak pengurusan EKSTRA K.  Pengiktirafan ini dilakukan pada setiap bulan dan setiap tahun. Antara pengiktirafan tersebut adalah mengikuti rombongan seminar kepimpinan dalam Negara Malaysia atau rombongan seminar kepimpinan luar Negara.
7.     Tabung Kebajikan ini di wujudkan bagi mempermudahkan para Usahawan yang mengalami kesulitan.
KEMATIAN                                                
SUMBANGAN(RM)
USAHAWAN                                                          500.00
SUAMI/ ISTERI USAHAWAN                              500.00
SETIAP ANAK ANAK USAHAWAN                    250.00
Nota : Kelayakan Untuk menikmati bantuan ini setelah menjadi Usahawan EKSTRA K selama 3 bulan dari tarikh pendaftaran sebagai Ahli.


    .RESPON ANDA.